Kantoor Driessen HRM

twee gebouwen, één gevoel


project: nieuwbouw Driessen HRM | locatie: Helmond | opdrachtgever: Driessen HRM | tijdvak: 2015


 

Na jaren van groei blijft Driessen ook de komende tijd doorgroeien. Het huidige pand volstaat niet meer en door aankoop van een nabijgelegen perceel is de mogelijkheid ontstaan voor de realisatie van een tweede kantoorpand.

De nieuwbouw en het hoofdgebouw refereren op meerdere niveaus aan elkaar. Het meest in het oog springend is de materialisatie. De dieprode baksteen verwijst zowel naar de rode baksteen van het bestaande hoofdgebouw als naar de kleur in het logo van Driessen. We passen de baksteen toe in verschillende metselwerkverbanden voor extra gelaagdheid en detail. Houten kozijnen versterken de warme, natuurlijke uitstraling van de baksteen en zijn familie van de kozijnen in het hoofdgebouw.
Ook intern zorgen we voor samenhang, door te kiezen voor een centaal, licht en groen atrium waar iedereen samenkomt. De belangrijkste materialen hier zijn (eiken)hout, warmgrijs beton en frisse witte accenten. Diverse zichtlijnen vanuit het nieuwe atrium, de daktuin en grote vergader- en ontmoetingsruimtes op de oostelijke kopgevel zorgen voor een directe zichtrelatie met het hoofdgebouw.
De warme sfeer, het oog voor detail, stimuleren van ontmoetingen en het centraal stellen van de werknemer en bezoeker maken dit ontwerp tot een echt Driessen-gebouw.

 

De nieuwbouw situeren we dicht op de perceelsgrens om de fysieke afstand zo kort mogelijk te houden. We ontwerpen de buitenruimte als onderdeel van de interne routing, zowel van het huidige gebouw als het nieuwe gebouw. Tussen beide gebouwen ontstaat zo een informele ‘achterom’, waar werknemers en goede bekenden via de achterdeur naar binnen kunnen komen en gemakkelijk van het ene gebouw naar het andere kunnen lopen.
De groene beukenhagen in combinatie met grote houten schuifpoorten die de erfafscheiding vormen benadrukken het karakter van de achtertuin. Op een aantal plaatsen steekt een comfortabele houten bank door de beukenhaag, zodat ook buiten ruimte is voor informeel overleg en toevallige ontmoetingen. De schemerlamp voor buiten geeft deze buitenzitjes een huiselijk karakter en zorgt voor een veilige en sfeervolle buitenverlichting.

 


kruisbestuiving intern

Dwars door de nieuwbouw loopt het atrium, dat zowel organisatorisch als visueel alle ruimtes met elkaar verbindt. Deze ruimte, het hart van het gebouw, zien wij als de katalysator van ontmoetingen. Aan deze open, lichte en groene katalysator liggen de grotere vergaderruimtes, leestafels, flexplekken, pantry’s, nissen voor informeel overleg én de toegang tot de kantoorruimtes.
Ook de lift en de trappen bevinden zich in deze ruimte, waardoor de katalysator optimaal toevallige ontmoetingen en (in)formeel overleg tussen Driessen-medewerkers stimuleert en faciliteert.Aan de voorzijde opent de kopse kant van de katalysator zich naar de groene parkeerzone door middel van een grote, hoge entreeruimte, die visueel en organisatorisch in verbinding staat met de buitenruimte en een logische uitnodigende toegang vormt.Aan de achterzijde gebeurt dit op kleinere schaal door de eerder genoemde achterdeur.

 


buiten/binnen

Het hoofdgebouw van Driessen aan de noord-oostzijde van het kavel en de ecologische verbindingszone aan de zuidzijde zijn voor ons de uitgangspunten voor de situering van het gebouw op het kavel. Aan de zuid- en westzijde hebben we een groene parkeerzone ontworpen, waar we een groot aantal (minimaal 240) parkeerplaatsen combineren met een groene en duurzame uitstraling.
Om gedurende de dag een groen beeld te behouden worden de wegen niet bestraat, maar gevormd door grasbetonelementen. Ook al staat de hele parkeerplaats vol, het terrein oogt groen en vriendelijk. De parkeerplaatsen zelf bestaan uit grotere betontegels waartussen ook gras kan groeien.We kiezen bewust voor een geleidelijke overgang tussen binnen en buiten. Dit doen we d.m.v. grote gevelopeningen, maar ook door het toevoegen van groene buitenkamers/wintertuinen  die het gebouw aan de noord- en zuidzijde perforeren. Deze tuinen brengen licht en lucht in het gebouw en bieden plaats aan een aantal extra buitenwerkplekken.
Het dakterras met (moes)tuin en zicht op het hoofdgebouw geeft de medewerkers en plek om (gezamenlijk) van het groen en de buitenlucht te genieten.Deze ingrepen versterken de open uitstraling en uitnodigende uitstraling en geven het gebouw in combinatie met de baksteen een solide indruk.

 


 

duurzaamheidsconcept: streven naar lage energielasten en exploitatiekosten / MVO: gebruik en inzet van duurzame middelen en materialen

• Goede isolatie gebouw: weinig energieverlies
• Duurzame installatie:
warmtepomp met bronnen, massa van vloer, wand en plafond inzetten om gebouw
te verwarmen en te koelen.
Beperking van ventilatie met warmte terugwinning.
• Inzet van duurzame energiebron: geen gas
• door het beperken van het opwarmen van het gebouw is minder koeling nodig; dit doen we o.a. d.m.v. de vorm van gebouw. Een overstekend dak op de 2e verdieping en diepe negge met ingebouwde zonwering
• groen (planten) in en om het gebouw: wintertuinen+veel planten, regenwaterinfiltratie groendak/dakterras/ groene parkeerzone
• gebruik van eerlijke en duurzame materialen die recyclebaar zijn:exterieur:
– dieprode baksteen in diverse patronen – Driessen rood+verwijzing naar hoofdgebouw
– donkerbruine bamboe kozijnen – zeer duurzaam en ‘rijke’, warme uitstraling

exterieur/interieur:
– atrium/ entree/ vergaderruimtes in eiken/ lichte bamboe in combinatie met glas

interieur:
warmgrijs beton i.c.m. eiken/ bamboe