LEREN+SPELEN

visie en ervaring


 
Een onderwijsgebouw staat midden in de maatschappij en is een kruispunt voor jong en oud, omgeving en gemeenschap, leerkracht en kind. Het is niet alleen een veilige plek om te leren, maar ook om te spelen, werken, ontmoeten, ontwikkelen en te groeien als mens. Hierbij past een gebouw dat rekening houdt met deze groei en ontwikkeling. Een toekomstbestendig gebouw dat flexibel en aanpasbaar is, ruimte biedt aan veranderend gebruik gedurende de dag (of in de toekomst) en veranderende inzichten. Groeien, ontwikkelen, uitdagen, veranderen… een groeiproces stopt nooit!

Voor ons zijn de eerste fases in het ontwerpproces het meest cruciaal. Wij nemen bewust de tijd om elkaar te leren kennen en achter de vragen achter de vraag te komen, zodat bij iedere bespreking en schets het ontwerp meer passend is bij de locatie en de gebruikers. Wij hebben dan ook veel ervaring met het zorgvuldig vertalen van (specifieke) wensen en behoeften naar een uniek ruimtelijk ontwerp.

Wij maken gebouwen die een meerwaarde hebben voor hun (directe) omgeving. Met een open blik kijken we bewust naar een bredere context, om te leren van de plek en de omgeving. Zo helpt de ontstaansgeschiedenis ons bij het begrijpen van de locatie. Naast de landschappelijke en stedenbouwkundige context, kijken wij ook naar de sociale context, bijvoorbeeld de (maatschappelijke) betekenis van een gebouw voor (buurt)bewoners en gebruikers. Hierdoor zijn onze gebouwen géén opzichzelfstaande objecten, maar worden ze een vanzelfsprekend onderdeel van hun omgeving en wortelen ze stevig op hun plek.

Wij ontwerpen vanuit de beleving van de ruimte. Een ruimte moet goed voelen en uitnodigen om te gebruiken. Iedere doelgroep en gebruiker beleeft de ruimte op een eigen manier, kinderen in het bijzonder. Zij beleven de ruimte vanuit hun eigen hoogte: rollend, kruipend, rennend, klimmend, springend. Een eigenzinnig, uitdagend gebouw stimuleert de nieuwsgierigheid en nodigt uit tot ontdekken en spelen!


Klik op onderstaande afbeelding voor een selectie van ons werk in onze bureaupresentatie leren+spelen.