duurzaam kantoor Nathan

integratie van hoogwaardige architectuur en innovatieve technologie


 

project: duurzaam kantoor Nathan | locatie: Zevenaar | opdrachtgever: Nathan | tijdvak: 2015 – nu


 

Duurzaamheid door samenwerking en integratie techniek en architectuur

Door in een vroeg stadium samen te werken met alle specialismes, is het mogelijk geweest een duurzame totaaloplossing te bereiken die bouwkundige installaties combineert met een efficiënte constructie en hoogwaardige architectuur. Het nieuwe hoofdkantoor zal dienen als een voorbeeld van deze totaaloplossing. Nathan wil echter één stap verder gaan; het nieuwe kantoor bevat lesruimtes voor theorie en praktijk ingericht om hun kennis van duurzame installaties en de succesvolle integratie hiervan over te dragen. Hiermee is deze totaaloplossing te reproduceren in nieuwe gebouwen.

Producten Nathan

Het nieuwe pand komt aan de rand van de stad te liggen, grenzend aan het landschap dat zich omhoog trekt onder een beschermende luifel naar de entree. Eenmaal binnen is er een aangenaam stabiel klimaat, doordat er gebruik gemaakt gaat worden van de eigen producten van Nathan (Uponor en alpha innotec), Hierbij worden betonkernactivering met warmtepomp en bronnen en de ventilatie met warmteterugwinning ingezet om de hoge duurzaamheidsdoelen te halen.

Betonkernactivering

De keuze voor betonkernactivering zorgt voor een zeer duurzaam gebouw dat techniek en design optimaal combineert. Door het in de betonvloer opnemen van de meeste installaties en het weglaten van het gebruikelijk verlaagd plafond komt het schoonwerk betonnen plafond in zicht en kan ongestoord warmte-uitwisseling plaatsvinden tussen de vloer/plafond en de ruimte. Alleen de in het beton gestorte roosters voor luchtbehandeling, armaturen voor de basisverlichting en de sprinklerkoppen blijven in het zicht. Een strak beeld, minimaal gebruik van materiaal en een stabiele temperatuur resulteert.

Gericht op het landschap

Met de juiste toepassingen wordt zowel het gebouw als de omgeving naar een hoger plan getild. Door het omhoog trekken van het landschap worden de parkeerplaatsen aan het zicht onttrokken, richten de glazen gevels van de kantoren zich naar het omringende landschap en wordt de showroom op de toegangsweg gericht.

DUURZAAMHEID IN VORM EN CONCEPT

Het ontwerp van het gebouw is afgestemd op de omgeving om het energie-nul concept te ondersteunen. De toepassing van luifels en de oriëntatie van de open gevels naar het zuiden benutten de warmte en licht van de zon en weren die waar nodig. De toegepaste materialen, zoals de pv-cellen in het atriumdak en triple beglazing, worden naast hun bekende duurzame eigenschappen tevens ingezet met een zonwerende functie om het klimaat stabiel te houden.

VOORBEELDPROJECT

Door in een vroeg stadium samen te werken met alle specialismes, is het mogelijk geweest een duurzame totaaloplossing te bereiken die bouwkundige installaties combineert met een efficiënte constructie en hoogwaardige architectuur. Het nieuwe hoofdkantoor zal dienen als een voorbeeld van deze totaaloplossing. Nathan wil echter één stap verder gaan; het nieuwe kantoor bevat lesruimtes voor theorie en praktijk ingericht om hun kennis van duurzame installaties en de succesvolle integratie hiervan over te dragen. Hiermee is deze totaaloplossing te reproduceren in nieuwe gebouwen.

Op 7 december j.l. is de bouw van het nieuwe, duurzame hoofdkantoor van Nathan officieel gestart. De eerste bronboring is feestelijk gevierd en het ontwerp is gepresenteerd aan alle medewerkers.