trap01
Marrit Winkeler & Frank Willems

WillemsenU is een bureau voor hedendaagse architectuur met oprechte aandacht voor de gebruiker. Wij maken al ruim 30 jaar samen met u hoogwaardige ontwerpen. Een goede dialoog vinden wij een belangrijke voorwaarde voor een geslaagd gebouw. De context waarin gebouwen staan vormt altijd het uitgangspunt voor onze ontwerpen. Dat kan net zo goed een prachtig landschap zijn als een drukke stad. Wij willen geen iconen maken, maar tijdloze gebouwen die mensen inspireren en raken. Onze ontwerpen gaan als vanzelfsprekend op in hun omgeving, maar we vinden het ook belangrijk dat ze echt iets toevoegen. Ze zijn onderscheidend en geven een nieuwe betekenis aan de plek waar ze komen te staan.

We kijken goed naar de natuur en laten ons daardoor inspireren om gebouwen te ontwerpen waar de techniek niet dwingend is aan de mensen die daar gebruik van maken, maar het gebouw in dienst staat van de mensen. Als architectenbureau vinden wij het belangrijk om te bouwen voor de toekomst. Gebouwen hebben een lang leven, dus alles wat nu gebouwd wordt zal nog lang staan. WillemsenU wil door innovatie en duurzaam denken gebouwen ontwerpen die bestand zijn tegen de tijd. We ontwerpen met veel aandacht voor materialen en de gebruiker. Gebruikte materialen kunnen traditioneel of innovatief zijn, maar ze worden altijd op een natuurlijke wijze toegepast.
WillemsenU vindt het belangrijk om op alle schaalniveaus een kloppend ontwerp te maken. Details en interieur zijn voor ons even belangrijk als architectuur en de omgeving van het gebouw. Wij ontwerpen met samenhang tussen deze schaalniveaus en maken gebouwen waar het totaalbeeld een geheel vormt.