Klompenfabriek Best

herontwikkeling fabrieksterrein


 

project: Klompenfabriek | locatie: Best | opdrachtgever: KERO vastgoed | tijdvak: 2008-2013


 

Op het terrein van de voormalige klompenfabriek staat slechts de schoorsteen nog overeind. De schoorsteen, die gerestaureerd wordt, vormt de spil van de nieuwe ontwikkelingen. Rond de schoorsteen wordt een nieuw plein gerealiseerd waaraan twee kantoorgebouwen van 3 bouwlagen komen te liggen. De architectuur, schaal en het materiaalgebruik verwijzen naar de oorspronkelijke klompenfabriek. Op het plein zijn parkeerplaatsen ten behoeve van de kantoren voorzien.

Naast de kantoren staan 22 grondgebonden woningen, waarvan de architectuur en het materiaalgebruik aansluit bij de zakelijke verschijningsvorm van de kantoren.