Opgeleverd: Villa op een duintop

Opgeleverd: Villa op een duintop

14 november 2023 – Oplevering

In de betoverende wereld van architectuur en samenwerking, komt de realisatie van villa AM tot leven als een harmonieus samenspel tussen diverse bouwpartners. De afgelopen maanden is druk gewerkt aan het afronden van de laatste details van villa AM. Door het bundelen van krachten is een resultaat ontstaan dat de grenzen van verbeelding en vakmanschap overstijgt.

De dromen en wensen van onze opdrachtgevers zijn samengekomen in dit gedurfde ontwerp, waarbij de grens tussen binnen en buiten lijkt te vervagen. Met technische precisie en innovatie is het transparante concept tot realiteit gekomen, waarbij ambachtslieden met toewijding aan elk detail hebben gewerkt.

Villa AM vormt het eindproduct van verenigde inspanningen. Een transparante weergave van vakmanschap, gedurfde ideeën en het geloof dat door gezamenlijke inspanningen de beste resultaten worden bereikt. We zijn dankbaar voor deze mooie samenwerking en wensen de bewoners veel woongenot in hun prachtige nieuwe woning!

Volg onze website voor meer foto’s ….


18 september 2023 – Bouwupdate

De contouren van de ‘verborgen’ villa AM tekenen zich geleidelijk af tussen de omringende dennenbomen. Vanaf de oprijlaan worden bezoekers getrakteerd op een ‘glimp’ van de transparante bovenbouw, waarin het omringende groen wordt weerspiegeld.

Nu de riante glaspuien zijn geplaatst, is de ruimtelijkheid van deze villa goed te ervaren. Het omringende weelderig groene landschap vormt hierbij de achtergrond voor het dagelijkse leven. Het vormt een natuurlijk canvas dat wisselt met de seizoenen. De slanke aluminium kozijnen zorgen samen met de gelijkvloerse overgang voor ruimtelijke continuïteit tussen binnen- & buitenruimte. De terrassen onder het overstekende ‘zwevende’ dak vormen hierbij een natuurlijke voortzetting van de binnenruimtes. Dit wordt versterkt door de doorlopende vloerafwerking van woonbeton in de kleur van duinzand.

De privé-vertrekken zijn ondergebracht in geborgen houten volumes die onder het ‘zwevende’ dak zijn geplaatst. De warmbruine Mansonia-bekleding is hierbij afgestemd op de bastkleur van de omringende dennenbomen. Een ‘echo’ van deze houten lattenstructuur is te vinden in de betonnen onderbouw. Hierbij is gebruik gemaakt van een Vuren-planken bekisting, waardoor de houtstructuur als afdruk achterblijft.

Villa AM verheft het wonen tot een ‘zintuiglijke’ ervaring. Op korte termijn mogen de bewoners genieten van deze weelderige woonomgeving…


7 juni 2023 – De zwevende woning

De bouwwerkzaamheden in het duinlandschap vorderen gestaag. Het robuuste ondergrondse bouwdeel is inmiddels aangevuld met een transparante tegenpool.

Nu de contouren van het bovengrondse bouwdeel zichtbaar zijn, ervaar je hoe de omgeving doordringt tot in het woonhuis. Door de overstekende dakrand en de glazen schil vervaagt de overgang tussen binnen en buiten en ontstaat maximaal contact met de omgeving.

Binnenkort zal worden gestart met het aanbrengen van de luifelrand aan de onderzijde van de begane grondvloer, zodat de bovenbouw gaat ‘zweven’ in het landschap.


19 september 2022 – De verborgen onderbouw

In de indrukwekkende bouwput van deze villa wordt momenteel hard gewerkt aan de betonnen constructie van de onderbouw. Hoewel het omringende landschap dit bouwdeel grotendeels aan het zicht zal onttrekken, is de betonconstructie met zorg bepaald.

De villa is opgebouwd uit een boven- en ondergronds bouwdeel. Waar het bovengrondse bouwdeel gekenmerkt wordt door een extrovert en transparant karakter, heeft de verborgen onderbouw een meer introvert karakter. Hierbij blijft de bijzondere betonconstructie zichtbaar in het interieur.

De kleurstelling van het beton is met zorg gekozen om de kleur van het omringende duinzand te benaderen. Door toepassing van groene spaanplaat-bekisting kon de ruime wandhoogte van 3 meter in het souterrain gestort worden met een minimale hoeveelheid aan naden in de wandverdeling. De fijnmazige vezels in de bekistingsplaat zorgen hierbij voor een subtiele textuur die de betonnen wanden ‘verzacht.’

Op plekken waar de betonwanden in het exterieur zichtbaar blijven is afwijkend gebruik gemaakt van een Vuren-planken bekisting. De afdrukken van de individuele houten delen verlenen het betonwerk een natuurlijke en ‘stoere’ uitstraling. De betonwanden strekken zich buiten de woning uit als schansmuren, waarbij de woning in het landschap verankerd wordt.


17 juni 2022 – De bouw is gestart!

Hoog gelegen op een duintop, ligt villa AM verscholen in een groene oase. Het weelderige groen zorgt voor een natuurlijke inpassing van deze moderne villa binnen het omringende beschermde stadsgezicht. De natuurlijke omgeving en het aanwezige hoogteverschil op het terrein hebben als leidraad gediend bij de opzet van het ontwerp.

De woning is met zorg ingepast in het landschap tussen de bestaande bomen. Om de omvang van de bebouwing in het landschap te beperken is de villa opgebouwd uit een boven- en ondergronds bouwdeel. Onlangs is gestart met de uitvoering van deze bijzondere woning.

Middels een incisie wordt de duintop van de bouwput gescheiden. Het landschap is tijdelijk getransformeerd, waarbij de diep gelegen gele zandlagen aan de oppervlakte zichtbaar worden. Door de indrukwekkende bouwput worden de bestaande hoogteverschillen in het terrein gemaximaliseerd. De slanke dennenbomen torenen hierbij hoog boven de bouwput uit. Als ‘groene wachters’ kijken ze geduldig naar de drukke bouwactiviteiten aan hun voeten:

Verwachte Oplevering: November 2023

Beelden: