In uitvoering: Villa op een duintop

In uitvoering: Villa op een duintop

7 juni 2023 – Bouwupdate

De bouwwerkzaamheden in het duinlandschap vorderen gestaag. Het robuuste ondergrondse bouwdeel is inmiddels aangevuld met een transparante tegenpool.

Nu de contouren van het bovengrondse bouwdeel zichtbaar zijn, ervaar je hoe de omgeving doordringt tot in het woonhuis. Door de overstekende dakrand en de glazen schil vervaagt de overgang tussen binnen en buiten en ontstaat maximaal contact met de omgeving.

Binnenkort zal worden gestart met het aanbrengen van de luifelrand aan de onderzijde van de begane grondvloer, zodat de bovenbouw gaat ‘zweven’ in het landschap.


19 september 2022 – De verborgen onderbouw

In de indrukwekkende bouwput van deze villa wordt momenteel hard gewerkt aan de betonnen constructie van de onderbouw. Hoewel het omringende landschap dit bouwdeel grotendeels aan het zicht zal onttrekken, is de betonconstructie met zorg bepaald.

De villa is opgebouwd uit een boven- en ondergronds bouwdeel. Waar het bovengrondse bouwdeel gekenmerkt wordt door een extrovert en transparant karakter, heeft de verborgen onderbouw een meer introvert karakter. Hierbij blijft de bijzondere betonconstructie zichtbaar in het interieur.

De kleurstelling van het beton is met zorg gekozen om de kleur van het omringende duinzand te benaderen. Door toepassing van groene spaanplaat-bekisting kon de ruime wandhoogte van 3 meter in het souterrain gestort worden met een minimale hoeveelheid aan naden in de wandverdeling. De fijnmazige vezels in de bekistingsplaat zorgen hierbij voor een subtiele textuur die de betonnen wanden ‘verzacht.’

Op plekken waar de betonwanden in het exterieur zichtbaar blijven is afwijkend gebruik gemaakt van een Vuren-planken bekisting. De afdrukken van de individuele houten delen verlenen het betonwerk een natuurlijke en ‘stoere’ uitstraling. De betonwanden strekken zich buiten de woning uit als schansmuren, waarbij de woning in het landschap verankerd wordt.


17 juni 2022 – De bouw is gestart!

Hoog gelegen op een duintop, ligt villa AM verscholen in een groene oase. Het weelderige groen zorgt voor een natuurlijke inpassing van deze moderne villa binnen het omringende beschermde stadsgezicht. De natuurlijke omgeving en het aanwezige hoogteverschil op het terrein hebben als leidraad gediend bij de opzet van het ontwerp.

De woning is met zorg ingepast in het landschap tussen de bestaande bomen. Om de omvang van de bebouwing in het landschap te beperken is de villa opgebouwd uit een boven- en ondergronds bouwdeel. Onlangs is gestart met de uitvoering van deze bijzondere woning.

Middels een incisie wordt de duintop van de bouwput gescheiden. Het landschap is tijdelijk getransformeerd, waarbij de diep gelegen gele zandlagen aan de oppervlakte zichtbaar worden. Door de indrukwekkende bouwput worden de bestaande hoogteverschillen in het terrein gemaximaliseerd. De slanke dennenbomen torenen hierbij hoog boven de bouwput uit. Als ‘groene wachters’ kijken ze geduldig naar de drukke bouwactiviteiten aan hun voeten:

Wordt vervolgd…

Verwachte Oplevering: Q4 2023

Beelden: