In uitvoering: Villa op een duintop

In uitvoering: Villa op een duintop

Hoog gelegen op een duintop, ligt villa AM verscholen in een groene oase. Het weelderige groen zorgt voor een natuurlijke inpassing van deze moderne villa binnen het omringende beschermde stadsgezicht. De natuurlijke omgeving en het aanwezige hoogteverschil op het terrein hebben als leidraad gediend bij de opzet van het ontwerp.

De woning is met zorg ingepast in het landschap tussen de bestaande bomen. Om de omvang van de bebouwing in het landschap te beperken is de villa opgebouwd uit een boven- en ondergronds bouwdeel. Onlangs is gestart met de uitvoering van deze bijzondere woning.

Middels een incisie wordt de duintop van de bouwput gescheiden. Het landschap is tijdelijk getransformeerd, waarbij de diep gelegen gele zandlagen aan de oppervlakte zichtbaar worden. Door de indrukwekkende bouwput worden de bestaande hoogteverschillen in het terrein gemaximaliseerd. De slanke dennenbomen torenen hierbij hoog boven de bouwput uit. Als ‘groene wachters’ kijken ze geduldig naar de drukke bouwactiviteiten aan hun voeten:

 


Verwachte Oplevering: 2023


Beelden: WillemsenU