Phantom Architecture: De Klockeberg

Phantom Architecture: De Klockeberg

Soms word je gefascineerd door de verborgen historie van een plek. Architect Martijn Wilms (WillemsenU) vertelt hoe de geschiedenis van een lokale plek de aanzet vormde tot een ontwerpinitiatief:


De ‘Klockeberg’ is centraal gelegen langs de provinciale weg tussen Weert en Roermond. Ooit het hart van het dorp Baexem, oogt deze plek tegenwoordig verwaarloosd en vergeten.

Tot het einde van de tweede wereldoorlog lag rondom de Klockeberg het dorpshart met centraal de parochiekerk op een kerkberg. In 1944 werd de kerk door terugtrekkende Duitse troepen verwoest, om te voorkomen dat de toren als uitkijkpunt gebruikt kon worden. Na de oorlog werd besloten om de kerk met het dorpshart te verplaatsen naar een nieuwe locatie.

Gefascineerd door deze geschiedenis, richtte Martijn Wilms het initiatief op tot herontwikkeling van deze locatie. Samen met de heemkundevereniging en lokale partners is het initiatief genomen om op deze historische plek een monument op te richten dat de contouren van de verwoeste kerk weer zichtbaar maakt.

Door middel van hagen wordt het grondplan van de kerk in het landschap gereconstrueerd. Zitelementen verwijzen hierbij in opstelling naar de historische kerkinrichting en nodigen uit tot gebruik. Op deze wijze wordt de Klockeberg geschikt gemaakt voor openlucht-activiteiten.

Ter nagedachtenis wordt een 30 meter hoge stalen constructie opgetrokken als abstracte weergave van de voormalige kerktoren. Geïntegreerde vitrines tonen hierbij de geschiedenis van de plek. Door de staalconstructie in te zetten als uitkijktoren, is het mogelijk om het strategische uitzicht vanuit de toren – ooit de reden van de verwoesting – weer te ervaren.