Appartementen Generaal de Collaertpad

een plek om te ontmoeten


project: Appartementen Generaal de Collaertpad 2 / Generaal Coenderslaan 59 |  locatie: Eindhoven | opdrachtgever: Gemeente Eindhoven | tijdvak: 2020


Inzending besloten selectie voor het ontwerpen van een woongebouw


Het plangebied is gelegen in de Generalenbuurt in stadsdeel Woensel-Zuid. Tot op heden heeft deze locatie altijd een buurtfunctie gehad met een basisschool en een scouting. Vanwege demografische veranderingen in de stad met bijbehorende woonbehoeften wordt deze locatie getransformeerd naar een woonlocatie.

Uitgangspunt voor ons plan is behoud van zoveel mogelijk bestaande bomen. Wij streven naar een gebouw dat harmonisch opgaat in zijn omgeving en tegelijkertijd een nieuwe plek markeert die uitnodigt om het prachtige groene park in te gaan. Meer dan alleen een mooie plek om naar te kijken. Een plek waar alle mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen in de natuur en zodoende een bijdrage gaat leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving voor alle bewoners van de buurt.


Een belangrijk kenmerk van de stedenbouwkundige opzet van deze wederopbouw wijk is het zicht vanuit de doorgaande weg. Dat willen wij behouden. Het gebouw verankert de verbinding met de bestaande groene omgeving. Het groen van het park loopt door in een gebouw met beplanting op de groene gevel en het dak. Ons ontwerp is alzijdig waarbij onderscheid is gemaakt in type beplanting die aangepast is aan de soort bezonning. Dit zorgt voor beheers extensieve beplanting die zich duurzaam kan ontwikkelen.

We zien de locatie als de step Stone naar een groenstrook die nu nog gecultiveerd is en dadelijk verandert in een weelderige bloementuin met een wadi. Ons plan zorgt ervoor dat er meer biodiversiteit ontstaat door de toepassing van specifieke flora, die tegemoet komt aan de natuurlijke habitat van vogels, insecten en vlinders.

Het nieuwe woongebouw zien we als gast in de bestaande groenstructuur en gaat daarin op.


Het gebouw krijgt aan de westkant en de zuidkant een niet zichtbare overgang van gebouw naar het groen door een weelderige bloementuin te realiseren, met daarin een wadi t.b.v. infiltratie van overtollige regenval die zorgt voor verkoeling tijdens warme tropische dagen. Hierdoor kan worden volstaan met extensief beheer en levert het nieuwe groen een bijdrage aan de biodiversiteit. Het gebouw wordt voorzien van verticaal en horizontaal groen op de gevels en op het dak. Groeiend vanuit de volle grond, beginnend op de zuidkant en zo verder groeiend op de gevels en het dak. Hierdoor ontstaan plekken die voorzien kunnen worden van huisvesting voor vleermuizen en vogels (mezen, zwaluw, koolmees, huismus etc.) Foerageren kan in directe nabijheid in de te realiseren bloementuin.

 


ontwikkeling van betaalbare compacte woningen met een hoog voorzieningenniveau

In het nieuwe gebouw liggen alle woningen op het zuiden, met een groot terras, dat uitkijkt op het groene park. De woningen variëren in grootte en voldoen aan de gevraagde prijsklassen uit het programma. De woningen zijn vrij indeelbaar en kunnen nu en in de toekomst eenvoudig aangepast worden aan de (veranderende) wensen van de bewoners. Voor de entrees van de appartementen is extra ruimte gemaakt en zo wordt dit meer dan een plek waar iedereen zijn woning binnengaat. Het is ook een plek waar bewoners elkaar ontmoeten en die voor gemeenschappelijk gebruik wordt ingericht. Een woonstraat op niveau, als een geleidelijke overgang van de openbaarheid van de straat naar de privacy van je eigen woning. De grote terrassen en de woonstraten binnen het gebouwzorgen ervoor dat de bewoners meer verblijfsgebied krijgen dan we gewend zijn in deze categorie woningen. Bovendien ligt er een prachtig park voor de deur, waar ook iedereen gebruik van maakt.

Woningen liggen op het maaiveld en geven levendigheid aan de openbare ruimte en zorgen voor sociale controle van het groengebied. Het gebouw staat op een kleine plint van 40 cm en in het park ligt een langgerekte wadi voor het gebouw. Beide onderdelen en de bloementuin geven op een subtiele manier de overgang aan tussen privé en openbaar.