De Energiefabriek

Een duurzame herbestemming

Program
verbindend

project: De Energiefabriek | locatie: NRE-terrein, Eindhoven | opdrachtgever:studie i.s.m. Solarcentury | tijdvak: 2013


De energiefabriek, een duurzame herbestemming van de voormalige centrale werkplaats

WillemsenU heeft een studie gedaan naar het behouden van gebouw 3 op het NRE-terrein in Eindhoven. Dit lichte, open en transparante gebouw is met haar typische jaren 60 architectuur een zichtbaar stukje geschiedenis, dat bij de ontwikkeling van het NRE-terrein hoort. Om de historische gelaagdheid van het NRE-terrein te behouden stelt WillemsenU een duurzame herbestemming van deze voormalige werkplaats voor. Gebouw 3 transformeert tot een eigentijdse stadswerkplaats met een daklandschap van zonnepanelen.
Duurzame energie als inspiratie!

Geheel in overeenstemming met de voormalige bestemming van het NRE-terrein ziet WillemsenU op het dak van gebouw 3 een landschap van zonnepanelen verschijnen; een duurzaam energiedak dat 60 huishoudens van energie kan voorzien. De grijze energie van de voormalige gascentrale wordt getransformeerd in de groene en toekomstbestendige energie van het energiedak. De toekomstige bewoners van het NRE kunnen gezamelijk eigenaar worden van dit pv-dak, en op deze manier in de eigen energiebehoefte voorzien. Zo is het NRE-terrein een energieneutrale wijk.

Solarcentury
solarcenturylogo
Aan de expertise van WillemsenU op het gebied van duurzame architectuur, herontwikkeling en renovatie, voegt Solarcentury haar ervaring toe in het ontwerpen en bouwen van grote zonne-energie systemen.

Stadswerkplaats
Er is sprake van een omgekeerd verdienmodel; omdat het dak voldoende opbrengsten genereert, kan gebouw 3,de voormalige werkplaats van het NRE-terrein, ingezet worden als algemene voorziening en als een levendige toevoeging aan het terrein fungeren. Gedacht kan worden aan een stadswerkplaats of ateliers en werkplaatsen voor kunstenaars. Dit sluit niet alleeen aan bij het oorspronkelijk ontwerp van het gebouw, maar geeft daarnaast een impuls aan het gebied en de ontwikkeling van het NRE-terrein en brengt verscheidenheid in het plan.

Spil
Gebouw 3 wordt dé spil tussen NRE, Picuskade, Mariënhage en de binnenstad. Een openbare route door gebouw 3 opent het gebouw naar het kanaal en ondersteunt de openbare ruimte aan het kanaal. De energieproductie is zichtbaar door de zonnepanelen boven de openbare route.