Entreegebouw voor een recreatiepark

project: nieuwbouw entreegebouw voor een recreatiepark  | locatie: Noord-Brabant |  tijdvak: 2022 – heden


Natuurgebied ‘De Kampina’ laat zien hoe het Brabantse landschap er lang geleden uitzag. Hier zijn nog natte heide met vennen, geurende gagelstruwelen, beemden, loofbossen en blauwgraslanden aanwezig. Aan de rand van dit natuurgebied is een recreatiepark gelegen op de grens tussen wilde natuur en weidse landbouwgronden.

Als onderdeel van de vernieuwing en verduurzaming van het recreatiepark, heeft WillemsenU het nieuwe entreegebouw ontworpen als natuurinclusief & landschappelijk visitekaartje. Kenmerkend voor de bossen in dit gebied zijn de vele vennen.

Het nieuwe entreegebouw is hierbij gepositioneerd aan het water. De nabijgelegen bomenlaan die het landschap doorsnijdt, vormde aanleiding om de nieuwbouw vorm te geven als een langgerekte lineaire structuur. In samenwerking met landschapsarchitect Edith Kolkman is een landschappelijk gebouw ontworpen, horizontaal en langgerekt, waarbij de hoogte is afgestemd op de nabijgelegen eikenlaan.


beelden door WillemsenU


Door de verschillende programmadelen – speelzaal, bowlingbanen, receptie, restaurant, keuken & zwembad – aan elkaar te koppelen in een éénlaagse structuur, is een langgerekt gebouw ontstaan met maximale interactie met de omgeving. Een alzijdig gebouw dat wisselende perspectieven biedt over het omringende landschap. De gebouwstructuur is hierbij voorzien van een lichte curve richting de naastgelegen waterplas, waardoor een geborgen en zuid georiënteerde buitenruimte ontstaat. De flauw hellende daklijn zorgt hierbij voor een lagere zonbelasting aan de zuidzijde en meer hoogte aan de noord georiënteerde zichtzijde.

Voor de hoofddraagconstructie en de gevelbekleding is gekozen voor biobased & onderhoudsvriendelijke materialen. De zichtwerk houtconstructies en houten gevelbekleding verlenen het gebouw een vriendelijke en natuurlijke uitstraling. In het ontwerp is tevens ruimte gereserveerd voor het huisvesten van beschermde diersoorten. Hierbij doet de ‘landmark’ naast de hoofdentree dienst als vleermuistoren. Het groendak, bedekt met levendige planten en bloemen, bevordert verder de natuurinclusiviteit door een gastvrije omgeving te creëren voor insecten, vogels en andere kleine dieren.


Een duurzaam gebouw met lage exploitatiekosten vormde een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. In samenwerking met de installatieadviseur is een installatieconcept opgezet dat op te schalen is tot een energieneutraal gebouw (ENG). Door hierbij het flauw hellende groendak in te zetten als opgetilde zonneweide kon de opbrengst van de PV-panelen verhoogd worden. Door vroeg in het ontwerpproces de samenwerking aan te gaan met een uitvoerende partij, kon het ontwerp worden geoptimaliseerd. Hierbij is rekening gehouden met een mogelijke gefaseerde uitvoering, op basis van de brandscheidingen en de constructie.

De natuurinclusieve & landschappelijke opzet van het entreegebouw vormde aanleiding voor WillemsenU om ook mee te denken over de inrichting en bebouwing op het recreatiepark. Ondergrondse vakantiewoningen bieden vakantiegangers hierbij een unieke ervaring, waarbij het landschap doorloopt over de bebouwing. Samen met het nieuwe entreegebouw vormen ze een nieuwe, landschappelijke invulling aan het verblijf op een recreatiepark.