Hart van Austerlitz

een gebouw met twee voorkanten


project: Hart van Austerlitz | locatie: Austerlitz | opdrachtgever: corporatie Woongroep Zeist | tijdvak: 2017


Inzending besloten selectie voor het ontwerpen van integraal gebouw met daarin een basisschool, peuterspeelzaal, dorpshuis en appartementen


welkom bij ‘t kloppend HART VAN AUSTERLITZ!

Wat ons bij het eerste bezoek in Austerlitz vorig jaar opviel, was de saamhorigheid van de bewoners en de trots op de geschiedenis van het dorp. En natuurlijk de prachtige natuur in de omgeving en de indrukwekkende allee met bomen aan de Schoolweg. Daar ligt al het Hart van Austerlitz!

Met het ontwerp voor het nieuwe gebouw willen we voor alle bewoners van Austerlitz een centrale plek maken, waar het hart van het jullie dorp ligt. Het gaat niet alleen om het gebouw, maar ook om de openbare ruimtes rondom het gebouw. Zij vormen dadelijk samen één geheel, waar iedereen bij elkaar komt en elkaar kan ontmoeten. Het nieuwe Hart van Austerlitz moet niet alleen alle gebruikers met elkaar verbinden, maar ook het gebouw met zijn omgeving en de prachtige natuur.


We adviseren om het deel van de Schoolweg voor dit plein en het gebouw in principe (bij voorkeur geheel) vrij van auto’s te maken, zodat het een ruimte wordt voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen. Het autoverkeer kan rondom het gebouw geleid worden over de nieuwe weg met een “kiss and ride” zone. Zo komen het nieuwe gebouw en het plein letterlijk aan de bomenallee te liggen en ontstaat er voor iedereen een veilige situatie.

In de integratie met het dorpshuis en het dorp spelen de gemeenschappelijke ruimtes, openbare ruimtes en tuinen een belangrijke rol. Het nieuwe plan wordt door middel van de collectieve/ openbare (groene) ruimtes en de entrees gekoppeld aan het dorp.


We beginnen met ruimte te maken vóór het nieuwe gebouw en leggen deze terug ten opzicht van de Schoolweg. De voorgevel komt nu in het verlengde te liggen van de straatwand aan het Dorpsplein. Het Dorpshuis krijgt hiermee een centrale ligging aan het plein en in het dorp. Goed herkenbaar en voor iedereen makkelijk bereikbaar. De centrale ontmoetingsplek voor Austerlitz!

Bovendien komt hiermee vóór het gebouw een pleinruimte te liggen aan de Schoolweg, die lucht en licht geeft op deze plek. Dit plein krijgt een belangrijke betekenis voor gebouw en omgeving. Het vormt de verbinding tussen het “zwarte veldje” en het Dorpshuis en de school. Dit wordt de plek waar iedereen elkaar kan ontmoeten en vormt de feitelijke entree naar het nieuwe gebouw. Het huidige Dorpshuis komt nu direct aan dit plein te liggen met het gezicht naar de prachtige allee met bomen. Een plein met franse allure en een verwijzing naar de historie van het dorp. En we geven zo ook de school haar bijzondere speelplein aan de bomen terug vóór het schoolgebouw, zoals ze dat nu ook al hebben.


Door een langgerekt gebouw te maken, evenwijdig aan de Schoolweg, kunnen we een groot deel van de huidige monumentale bomen op de locatie behouden. Hiermee wordt een belangrijke karakteristiek van het gebied gewaarborgd. Door de lengte van het gebouw ontstaat een grandeur, die recht doet aan de as met monumentale bomen, die vanuit de natuur in het hart van het Dorp reikt.

Bovenop het Dorpshuis en de school met peuterspeelzaal komt een 2e maaiveld waarop in twee lagen de woningen komen te liggen. Alle woningen krijgen op deze manier zicht op het centrale plein met de bomen. Afwisselend hebben ze hun entree en buitenruimtes aan de Schoolweg en de nieuwe weg. De woningen behouden zo ook afstand tot de bomen en de weg. De 2e laag van woningen leggen we terug ten opzicht van de straatgevel en de dakopbouw van zink is geïnspireerd op een mansardekap, zoals we deze op veel plaatsen in Austerlitz terugzien. Zo heeft het gebouw een afbouwende hoogte naar het plein.

Bekijk hier onze ingezonden posters of onze complete ontwerpvisie!