IKC De Kroevendonk

Geloven in ontwikkeling


project: IKC De Kroevendonk |  locatie: Roosendaal | opdrachtgever: Protestants Christelijke Basisschool de Kroevendonk | tijdvak: 2020


Inzending besloten selectie voor het ontwerpen van een Integraal Kind Centrum


Welkom in het IKC De Kroevendonk – het nieuwe baken van de wijk. Ter plaatse van het oud schoolgebouw wordt er een Integraal Kind Centrum gerealiseerd, waar samenwerking, inclusie, ontwikkeling en vreedzaamheid centraal staan.

De aula vormt het hart van het gebouw en verbindt de verschillende gezamenlijke ruimtes met elkaar, zoals de leerpleinen, speellokalen, ruimtes voor talenten en beweging, alsook het buitenterrein. Het maximale gebruik van daglicht, de beplanting en de natuurlijke gerichtheid van de leslokalen creëren een aangenaam binnenklimaat en ondersteunen het welbevinden van de gebruikers.


 


Het speelterrein is in verschillende zones ingedeeld – van rustig en ingetogen tot pulserend en openbaar toegankelijk. Er worden zowel speeltuinen en buitenleerpleinen als ook verblijfplaatsen voor bezoekers gecreëerd. De openbaar toegankelijke zone ligt aan de straatzijde en nodigt uit om vreedzaam met elkaar te spelen en leren.

Ook het gebouw kan gedeeltelijk ter beschikking worden gesteld voor openbare evenementen en extern gebruik, waardoor de interactie met de buurt bevorderd wordt en een actieve samenwerking tussen de leerlingen, families en buren plaatsvindt.


 


People, Planet, Profit – een duurzaam ontwerp voor alle betrokkenen.

Het ontwerp is klimaatadaptief, kostenefficiënt en zorgt voor een prettig binnen- en buitenklimaat. Het modulaire en circulaire bouwsysteem verlaagt de kosten en zorgt voor minder afvalmateriaal. Ook het materiaalverbruik zelf is betrekkelijk klein door de geringe hoogte van de vloeren en het compacte bouwvolume. Als baken in de wijk heeft het IKC een buurtfunctie en nodigt middels de gezamenlijke verblijfsruimten uit voor sociale interactie.