Klompenfabriek Best

herontwikkeling fabrieksterrein


 

project: Klompenfabriek | locatie: Best | opdrachtgever: KERO vastgoed | tijdvak: 2008-2013


 

Na een desastreuze brand staat op het terrein van de voormalige klompenfabriek slechts de schoorsteen nog overeind. De schoorsteen, die gerestaureerd is, vormt de spil van de nieuwe ontwikkelingen. Rond de schoorsteen is een nieuw plein gerealiseerd waaraan twee kantoorgebouwen van 3 bouwlagen liggen. De architectuur, schaal en het materiaalgebruik verwijzen naar de oorspronkelijke klompenfabriek. Op het plein zijn parkeerplaatsen ten behoeve van de kantoren voorzien.

Naast de kantoren staan 22 grondgebonden woningen, waarvan de architectuur en het materiaalgebruik aansluit bij de zakelijke verschijningsvorm van de kantoren.