Politiekantoor Eindhoven

het nieuwe werken in een transparant kantoor

Program
ingetogen

project: politiekantoor Eindhoven | locatie: Woensel, Eindhoven | opdrachtgever: Politie Brabant Zuid-Oost


Doelstelling van de opdrachtgever was een volledig duurzaam politiekantoor dat een duidelijke centrale plek vormt in de wijk: een spraakmakend gebouw, herkenbaar en toegankelijk voor de burger.

Een spel van tegenstrijd
Het nieuwe gebouw breekt los van het stereotype van een gesloten, intern gericht politiekantoor. De open, glazen gevels en de open werkvloer, afgestemd op “Het Nieuwe Werken”, zijn kenmerkend voor de nieuwe gebouwtypologie. Slechts enkele ruimtes, zoals de kleedruimtes, zijn afgeschermd door dichte geveldelen. De dichte gevel omarmd de glazen puien; het contrast tussen het fragiele glas en het hufterproof materiaal van gerecycled kunststof (ook gebruikt in verkeerspaaltjes) benadrukt de toegankelijkheid van de glazen gevel met zijn uitnodigende houten entree.
Het gebouw is open en toegankelijk voor blikken vanuit de omgeving. Blauwe schuifbare gevelpanelen bieden de mogelijkheid om ruimtes af te schermen waar tijdelijk meer privacy nodig is, zoals bij de briefing room. Deze bewegende geveldelen zorgen ervoor dat het gebouw keer op keer in het oog springt; het prikkelt de interesse en de activiteiten van de politie worden zo (onbewust) gecommuniceerd naar de burger.

 

 


 

Duurzaam vormgeven
De ambitie van de politieorganisatie om een duurzaam politiekantoor te bouwen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de architectenselectie. Duurzame keuzes zijn bepalend geweest voor alle facetten van het ontwerp: de oriëntatie, de vorm, de installaties, het groen en de keuze voor uitsluitend duurzame materialen. Gedurende het hele ontwerp- en engineeringproces is het gebouw gemonitord met GPR berekeningen en waar nodig bijgestuurd om het ambitieniveau van de opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid te waarborgen.
De compacte vorm van het gebouw minimaliseert verlies van de energie opgewekt door de WKO installatie, terwijl de zuidgeoriënteerd glazen gevel en de grote luifel optimaal omgaan met de energie van de zon. Het gebouw wordt verder afgestemd op de energiehuishouding door het plaatsen van een binnentuin. De ramen rondom de tuin laten natuurlijk licht toe midden in het gebouw, waardoor het gebruik van kunstlicht wordt geminimaliseerd.
De beplanting in de binnentuin draagt bij aan het behoud van het gebied als een groene zone. Bomen zijn waar mogelijk behouden door deze te herplanten of ze mee te nemen in het ontwerp. Daarnaast heeft het gebouw een groen dak. Hierdoor is de hoeveelheid beplanting op het terrein voor en na de bouw van het kantoor constant gebleven.

 

De compacte vorm van het gebouw draagt bij tot het beperken van de energievraag. In het hart van het gebouw hebben we een groene binnentuin gemaakt, die het daglicht diep in het gebouw brengt en zo het gebruik van kunstlicht beperkt. De entree met bezoekersbalie is uitnodigend en vormgegeven als een ‘hotellobby’.

Duurzaamheidsmaatregelen

Draagconstructie dak: FSC houten liggers
Draagvloeren: Holle elementen betonvloeren (bespaard materiaal)
Dichte gevelbekleding: 100% gerecycled, polyolefine kunststof
Dakafwerking: Groen dak van sedumbeplanting (produceert zuurstof, neemt CO2 op,
filtert fijn stof en zorgt voor wateropname en zuivering van het regenwater)
Installaties: WKO installatie, zonneboiler, douche wtw , waterbesparende douchekoppen,
grijswater voor de toiletten en energie beperkende verlichting.