Stedelijk Ecosysteem in Balans

stadsbiotoop voor individu en collectief


project: Stedelijk Ecosysteem | locatie: Den Haag | opdrachtgever: prijsvraag Proeftuin Erasmusveld | tijdvak: 2016


Inzending prijsvraag Proeftuin Erasmusveld, i.s.m. landschapsarchitect Bert Huls

Laatste Ronde – Nummer 5 van 64Wij zien de oproep van Proeftuin Erasmusveld als een unieke kans voor een dynamisch STEDELIJK LABORATORIUM, waar gezamenlijk onderzoek naar nieuwe woonvormen en duurzame maatregelen gedaan wordt. Voor nieuwe oplossingen is lef nodig en wij gaan die uitdaging aan!

Geïnspireerd door de natuur – die voortdurend op zoek is naar balans – stellen we voor om het plangebied en haar (toekomstige) bewoners te zien als een STEDELIJK ECOSYSTEEM, waar de mens en de bij de mens behorende (energie)stromen en kringlopen deel van uitmaken.

ORGANISCHE GROEI is een bewuste keuze. In tegenstelling tot de aanpak van statische fasering geeft dit dynamische model de mogelijkheid te reageren op toekomstige ecologische, sociaal-maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Zo kunnen we anticiperen en een andere balans zoeken wanneer een onderdeel (bijvoorbeeld financieel) onhaalbaar blijkt of behoeftes veranderd zijn, zodat het totale stedelijk ecosysteem nooit in gevaar komt. Dit realiseren we door te kiezen voor bouw in lichte en hernieuwbare materialen (hout) en prefabricage.

Er is balans en samenhang op drie niveaus: ecologisch (gezond), ruimtelijk (stads) en sociaal-maatschappelijk (samen). Organische groei is het uitgangspunt voor elk van deze drie systemen, die tegelijkertijd naast en met elkaar functioneren.

 

ONZE BELOFTE!

We willen wonen in de natuur en in de stad. Wat is mooier dan deze twee werelden met elkaar verenigen? De natuur is uitgangspunt van alles wat we doen, een nieuwe ecologische manier van wonen en leven. We willen niets anders meer. Balans tussen natuur en stad, tussen individu en samen. Tussen jouw plek en de plek van ons allemaal. En alles wat daar tussen past. Proeftuin Erasmusveld is als experimentele pionier hét voorbeeld voor duurzaam stedelijk wonen.