Herhuisvesting Volta Limburg

het duurzame visitekaartje


project: Herhuisvesting Volta Limburg |  locatie: Echt | opdrachtgever: Volta Limburg B.V. | tijdvak: 2021


Inzending besloten selectie voor het ontwerpen van een nieuw hoofdkantoor


Gelegen op een logistiek knooppunt vormt de nieuwbouw hét duurzame visitekaartje voor Volta; dé energiespecialist in de provincie Limburg. Bestaande bedrijfsonderdelen die momenteel verspreid liggen over de provincie worden op deze centrale plek samengebracht. Door in opzet te refereren aan de typisch Limburgse carréboerderij, ontstaat een bedrijfsgebouw waarin de verschillende bedrijfsonderdelen zich etaleren en samenwerking wordt gestimuleerd.

Volta Limburg – 1


De Limburgse hoeve

Hét streekgebonden voorbeeld, welk zijn eigen context vormt en waarbij diverse functies harmonieus samenkomen in één complex, rondom de centrale cour. 


Het hart van het complex wordt gevormd door de cour: een weelderig groene buitenruimte. De centrale cour maakt onderdeel uit van de routing van bezoekers en vormt een aantrekkelijke entree waaraan de verschillende bedrijfsonderdelen geëtaleerd worden. De cour vormt hierbij het verlengstuk van de binnenruimte. De omsloten gebouwopzet maakt het mogelijk om gezamenlijke lunches en informele overleggen te houden in de buitenlucht, ongestoord door verkeersgeluiden van de nabij gelegen snelweg.


De positionering van de diverse programmaonderdelen is afgestemd op een optimale bezonning. Tussen het kantoorgebouw en de logistieke hal introduceren we het Hoofdhuis. Het Hoofdhuis herbergt het sociale deel van het programma, zoals het restaurant, de showroom en informele overlegplekken. Het Hoofdhuis fungeert als collectieve entree van het complex en vormt hét gezicht richting de snelweg. De duurzame houtconstructie roept hierbij herinneringen op aan de typisch Limburgse vakwerkhuizen.

Duurzaamheid zichtbaar maken

Uitgangspunt voor de nieuwbouw is een energieneutraal bedrijfsgebouw met een aangenaam binnenklimaat. Het Hoofdhuis vormt hierbij de spil in het overkoepelende installatieconcept. Door slim gebruik te maken van natuurlijke opwarming nabij de daknok, is een hoge mate van warmteterugwinning te bereiken. De hellende dakvlakken zijn hierbij voorzien van geïntegreerde zonnecellen in de beglazing. Naast zichtbare duurzaamheid ontstaat hierdoor beschaduwing en sfeervol gefilterd licht in de onderliggende ruimtes.


Naast technische duurzaamheid wordt gebruikt gemaakt van natuurlijke elementen om de aantrekkelijkheid van de plek te vergroten. Hierbij valt te denken aan half-verharding op het terrein, het opvangen van regenwater in een waterbassin en het gebruik van een vegetatiedak. Natuurlijk groen wordt ingezet om de verblijfskwaliteit van de buitenruimte te vergroten en de routing naar de entree te benadrukken.


Flexibiliteit als kenmerk van het ontwerp

De opzet rondom de cour maakt het gebouw geschikt om toekomstige groei op te vangen binnen het bestaande gebouwvolume. Hierbij zijn de constructie en inbouw geheel ontkoppeld voor een maximale flexibiliteit en aanpasbaarheid.

In de uitstraling van het complex wordt gestreefd naar eenheid om één gezicht te geven aan het nieuwe Volta. Een rondlopend ‘gevellint’ verbindt alle programmaonderdelen en kan flexibel ingevuld worden met open en gesloten delen. Dit maakt toekomstige wijzigingen mogelijk, waarbij de eenheid in uitstraling wordt gewaarborgd.